Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia chodieb a učební v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ID:25031)

Evidenčné číslo: 14985 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uskutočnenie stavebných prác za účelom rekonštrukcie chodieb na 2,3, a 4 poschodí a učební č. 413, 414, 419, 420, 421, 452 v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave na Námestí slobody 17 v Bratislave.
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 489 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 13.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 49 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje v súlade s § 36 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je stanovená vo výške 12 225,- EUR (slovom dvanásťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky ponuky: 1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo 2. Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke.
Podmienky financovania: Na uskutočnenie stavebných prác sa neposkytuje preddavok. Splatnosť faktúry je 25 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak obsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk