Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad (ID:24818)

Evidenčné číslo: 14545 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Okresný súd Poprad, Štefánikova 100, Poprad
Stručný opis VZ: Hlavným zámerom týchto prác je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením teplo-technických vlastností obvodových konštrukcií a strechy. Zlepšia sa aj tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti plochých striech opravou a položením nových vrstiev. Zároveň dôjde ku výmene drevených zdvojených okien za hliníkové (alternatívne plastové) okná s izolačným dvojsklom. Oceľové a hliníkové vstupné dvere a garážové vráta sa nahradia novými zateplenými hliníkovými. Súčasťou prác bude aj kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému vrátane výmeny plynových kotlov a rozvodov s automatickou reguláciou jednotlivých vetiev. Do objektu sa osadí výťah pre imobilné osoby a upraví sa hlavný vstup.
CPV kód hlavného predmetu: 45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 670 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 01.03.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.01.201314:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 31.12.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku vo výške 40 000 € slovom: štyridsať tisíc EUR
Podmienky financovania: Zákazka je financovaná zo štátneho rozpočtu, cestou Okresného súdu Poprad. Podrobné podmienky úhrad sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 02.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 09.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com