Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska vo Veľkej Lomnici – nákup zdravotníckeho vybavenia (ID:25289)

Evidenčné číslo: 15574 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Zdravotné stredisko, Tatranská 265, Veľká Lomnica
Stručný opis VZ: Jedná sa o dodávku zdravotníckych prístrojov, ktoré musia spĺňať minimálne technické a funkčné vlastnosti a parametre uvedené v prílohách č. 5.01 - 5.73 súťažných podkladov Súvisiace služby s dodávkou zariadení: - dodanie na miesto určenia, - inštalácia prístroja, - uvedenie prístroja do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, - odovzdanie dokumentácie, - zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného prístroja.
CPV kód hlavného predmetu: 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie
Predpokladaná hodnota VZ: 184 123,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 5 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný podľa časti B súťažných podkladov zložiť zábezpeku vo výške 9 000 Eur.
Podmienky financovania: Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Splatnosť faktúr je do 180 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom. Podrobnejšie informácie o podmienkach financovania sú uvedené v prílohe č. 4 Návrh zmluvy o dielo, článku IV a v časti E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 07.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 22.01.2013 10:15
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk