Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia kvality a ambulantnej starostlivosti s prednostným zam (ID:25314)

Evidenčné číslo: 15597 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. Ulica SNP 26 972 51 Handlová
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia existujúceho stavebného objektu - budovy polikliniky na ul. SNP 26 v Handlovej. Objekt polikliniky je definovaný ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia. Budova má tri podlažia. Stavebné práce budú realizované v exteriéri aj v interiéri budovy s cieľom zefektívniť energetickú hospodárnosť budovy (zateplenie fasády, strechy objektu, výmena exteriérových výplní otvorov, terénne úpravy okolo objektu, sanácia anglických dvorcov, sanácia hydroizolácie suterénu).
CPV kód hlavného predmetu: 45000000-7 Stavebné práce
Predpokladaná hodnota VZ: 1 230 013,4400 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 19 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 61.000,- EUR. Podrobnosti o zložení zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Operačného programu Zdravotníctvo, Prioritná os 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenie 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 120 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk