Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR (ID:25519)

Evidenčné číslo: 402 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: celé územie SR
Stručný opis VZ: Predmetom tejto zákazky je poskytovanie rekondičných pobytov v kúpeľných zariadeniach v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu. Rozsah predmetu zákazky, t.j. predpokladaný celkový počet rekondičných pobytov je 3 600 ks poukazov.
CPV kód hlavného predmetu: 85312500-4 Rehabilitačné služby
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 1 200 000,0000 Do: 2 000 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.02.201314:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 33 mesiacoch (od zadania zákazky) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000 EUR. Uchádzač si zvolí jeden z nasledovných dvoch spôsobov zloženia zábezpeky ponuky: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa. Ďalšie informácie budú uvedené podrobne v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obstarávateľa. Preddavok sa nebude poskytovať. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné finančné, platobné a zmluvné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 22.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 12.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk