Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových. vôd, zásobovanie pitnou vodou, Aglomerácia 1 - B2 Kanalizácia (ID:25306)

Evidenčné číslo: 15589 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Katastrálne územie mesta Bánovce nad Bebravou – mestská časť Biskupice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby a rekonštrukcie kanalizácie pre mesto Bánovce nad Bebravou mestská časť Biskupice. Účelom je zabezpečiť, aby boli odvádzané splaškové vody z celého priestoru zástavby na čistenie a bola zabezpečená dostatočná kapacita jednotnej kanalizačnej siete v meste Bánovce nad Bebravou mestská časť Biskupice na odvádzanie dažďových vôd.
CPV kód hlavného predmetu: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Predpokladaná hodnota VZ: 2 549 518,1500 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 120 000 EUR (slovom: Jednostodvadsaťtisíc EUR)
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov (5 %), z Environmentálneho fondu (95 %). Lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 21.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk