Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na výstavách v roku 2013. (ID:24769)

Evidenčné číslo: 14432 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava a miesta realizácie a poskytnutia služieb vo vybraných teritóriách konania výstav.
Stručný opis VZ: Predmetom zadávania zákazky „Realizácia oficiálnych účastí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len MH SR“) na výstavách v roku 2013“: Celkom 17 výstav z toho: 16 v zahraničí a 1 v Slovenskej republike:z toho 4 na ploche 70 – 100 m2 a 13 na ploche 30 - 50 m2 s cieľom proexportnej podpory slovenských subjektov vytvárať vhodný rámec pre efektívnu a intenzívnu prezentáciu podnikateľských subjektov v zahraničí, posilňovať vonkajšie ekonomické vzťahy Slovenskej republiky a prezentovať sofistikované výrobky domácej proveniencie v zahraničí. (DE, SK, UK, BG, RO, CZ, SE, FR, PL, Spojené arabské emilráty, Brazília, Bieloruská republika,Ruská federácia, Taiwan, Srbská republika).
CPV kód hlavného predmetu: 79950000-8 Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Predpokladaná hodnota VZ: 401 800,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 11 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa neuplatňuje.
Podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z prostriedkov rozpočtu kapitoly verejného obstarávateľa na rozpočtový rok 2013.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 401 800 eur s DPH, z toho: -náklady na realizáciu výstav 153 000 eur s DPH (vrátane všetkých vzniknutých nákladov pri poskytovaní služieb pri realizácii predmetu zákazky) -predpokladané náklady na prenajaté výstavné plochy sú: 235 350 eur s DPH a náklady na technické pripojenia stánku (voda, elektrická energia, internet) sú 13 450 eur s DPH.Ceny za prenajaté plochy a technické pripojenia sú predpokladanými nákladmi na základe predbežných kalkulácií v zmysle podmienok účasti na jednotlivých výstavách stanovených organizátormi výstav. Náklady na výstavné plochy a technické pripojenia hradí verejný obstarávateľ. Uvedené finančné položky tvoria predpokladanú časť hodnoty zákazky, aby nedošlo k deleniu predmetu zákazky (nie sú predmetom súťaženia).
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 10.01.2013 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk