Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Reagencie a laboratórny spotrebný materiál pre molekulárny výskum (ID:24760)

Evidenčné číslo: 14422 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Stručný opis VZ: Zadávateľ zákazky požaduje dodať laboratórny plastový materiál, kity pre microarray analýzu a reagencie nevyhnutné pre realizáciu výskumnej aktivity v rámci projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 33694000-1 Diagnostické činidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 143 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 29.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 7 000,- EUR. Podrobnosti o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Výskum a vývoj, Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Zadávateľ zákazky neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 16.01.2013 08:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com