Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Ramanovský spektrometer s príslušenstvom (ID:24592)

Evidenčné číslo: 14092 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie ramanovského spektrometra malých rozmerov a hmotnosti spolu s príslušenstvom ako jedného technologického celku, umožňujúceho prácu v laboratóriu aj v teréne. Predmet zákazky zahŕňa v sebe dopravu prístroja s príslušenstvom na miesto plnenia, uvedenie zariadenia do prevádzky, predvedenie jeho funkčnosti a základné zaškolenie pracovníkov verejného obstarávateľa osobne kvalifikovaným pracovníkom dodávateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
Predpokladaná hodnota VZ: 108 333,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 20.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 22.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 15 dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 5000,- Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: A) poskytnutím nepodmienej bankovej záruky za uchádzača, splatnej na prvé písomné požiadanie verejného obstarávateľa, alebo B) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne zadefinované v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov EÚ (European Regional Development Fund) v rámci medzinárodnej spolupráce Building Partners, Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation, Programme 2007-2013 pre projekt s názvom: Advanced Bio-Friendly Polymers, Acronym: POLYFRIEND, reg. č. HUSK/1101/1.2.1/0209. Výsledkom obstarávania predmetu zákazky bude kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.12.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 20.12.2012 12:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 22.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk