Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Publicita národných projektov – propagačné predmety (ID:25866)

Evidenčné číslo: 1329 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Vajanského nábrežie č. 10, 811 02 Bratislava 1 - Staré mesto, prípadne Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava 1
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je publicita a propagácia národných projektov formou dodania propagačných a reklamných nižšie uvedených predmetov s potlačou podľa požiadaviek stanovených v súťažných podkladoch. Požiadavky na predmet obstarávania k jednotlivým národným projektom sú uvedené v súťažných podkladoch. V súťažných podkladoch sú taktiež uvedené predpokladané počty propagačných a reklamných predmetov k jednotlivým národným projektom ako aj maximálna jednotková cena, ktorá pri ponuke uchádzača nesmie byť prekročená. Propagačné a reklamné predmety, ktoré tvoria predmet obstarávania sú: 1. Perá plastové; 2. Perá hliníkové; 3. Súprava pier (guľôčkové + keramické pero); 4. Súprava pier (guľôčkové pero + roller); 5. Zápisníky; 6. Samolepiace lístky; 7. Kalendár stolový na rok 2013; 8. Nástenný kalendár na rok 2013; 9. Pršiplášť; 10. USB kľúč; 11. Igelitové tašky; 12. Reflexný pásik; Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží jednu vzorku každej položky, reálny tovar, ktorý musí spĺňať technické špecifikácie uvedené v súťažných podkladoch. Bude však postačovať bez potlače. Vzorky s potlačou predloží až úspešný úchádzač (podorbnosti v článku II návrhu rámcovej dohody) Táto zákazka je podľa § 91 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhradená len pre uchádzačov, ktorí majú štatút chránenej dielne a chráneného pracoviska pre činnosť v rámci predaja tovarov rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky (propagačné predmety).
CPV kód hlavného predmetu: 30100000-0 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
Predpokladaná hodnota VZ: 98 500,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 25.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 29.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 30 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 4.000,- EUR. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú upravené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z týchto projektov: • NP II-2/B „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, • NP III-2/A „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“, • NP III-2/B „Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“, • NP VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny", • NP „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, • + pripravované národné projekty, pre ktoré bude predmet obstarávania objednávaný len v prípade schválenia žiadosti o NFP zo strany MSPVR SR.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 24.02.201323:59
Dátum otvárania ponúk: 25.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 29.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk