Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Protipovodňové opatrenia obce Krížová Ves (ID:25307)

Evidenčné číslo: 15590 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Obec Krížová Ves
Stručný opis VZ: Predmetná zákazka rieši reguláciu vodného toku Krížovský potok v intraviláne obce. Účelom úpravy predmetného vodného toku je naviazanie na už jestvujúcu protipovodňovú ochranu intravilánu obce Krížová Ves. Navrhovaná regulácia pozostáva z horného a dolného úseku úpravy toku až po hranicu intravilánu mesta a napojenie na rieku Poprad. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácií, výkaze výmer a súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce
Predpokladaná hodnota VZ: 362 855,2000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 22.01.201308:30
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 15.000,00 eur. spôsobom uvedeným v § 36 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce a z prostriedkov MŽP SR. Platba za plnenie sa bude realizovať, na základe predloženej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na uskutočnenie prác. Lehota splatnosti faktúr 120 dni.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.12.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk