Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Protipovodňová ochrana východnej časti mesta Bardejov (ID:25565)

Evidenčné číslo: 530 - MUP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Mesto Bardejov
Stručný opis VZ: Hlavným účelom stavby je ochrana dotknutého územia mesta v jeho východnej časti pred prívalovým dažďom , ktorý ovplyvňuje negatívne pozemky a nehnuteľnosti v najnižšej časti lokality. Samotná lokalita bola rozčlenená na štyri stavebné objekty. SO 01 Pod Šibeňou horou SO 02 Gróner SO 03 Pod Dubinami SO 04 Postajok
CPV kód hlavného predmetu: 45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce
Predpokladaná hodnota VZ: 2 498 352,4100 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 06.02.201311:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nepožaduje
Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov a prostriedkov Európskej únie. Platby a lehoty splatnosti faktúr budú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com