Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prostredie pre simuláciu činnosti technologického vybavenia cestných tunelov (ID:24028)

Evidenčné číslo: 13130 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26Žilina.
Stručný opis VZ: HW a SW prostredie pre simuláciu činnosti technologického vybavenia cestných tunelov a pracovisko obsluhy pre výskum a sledovanie správania sa personálu tunela v kritických situáciách. tunelový trena-žér, ktorý obsahuje simulátor riadiaceho systému vrátane simulácie dôležitých fyzikálnych veličín a simulácie videodohľadu. Technické (hardvérové) riešenie pozostáva zo štyroch pracovných staníc riadiaceho systému (dispečerská stanica, stanica výskumníka, vizualizačný server a PLC automat) a pracovných staníc simulujúcich videodohľad. Softvérové riešenie je spracované s ohľadom na simuláciu reálneho chovania sa jednotlivých pripojených zariadení vrátane simulácie porúch a priebehu dôležitých fyzikálnych veličín. Systém je možné rozširovať podľa prípadných požiadaviek užívateľa.
CPV kód hlavného predmetu: 34152000-7 Precvičovacie simulátory
Predpokladaná hodnota VZ: 150 909,000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 2000,- EUR, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa, z bežného účtu vedeným Štátnou pokladnicou, a z prostriedkov EÚ
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 16.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 03.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com