Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prístroje na trasovanie káblov a potrubí (ID:24459)

Evidenčné číslo: 13858 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú prístroje určené na vyhľadávanie trás (trasovanie) podzemných káblov a potrubí a ich pozáručný servis a kalibrácia. Prístroje sú zostavené do troch kategórií, tvoriacich samostatné časti zákazky, podľa požadovaných technických vlastností a na to nadväzujúcich funkcionalít: 1. Časť 1 – najnižšia kategória; 2. Časť 2 – stredná kategória a 3. Časť 3 – najvyššia kategória. Umožňuje sa predloženie ponuky na jednu časť zákazky, ale aj na viacero častí zákazky súčasne. Hodnotená bude každá časť zákazky samostatne. Každá časť zákazky môže byť predmetom samostatnej rámcovej dohody. Ak jeden uchádzač uspeje vo všetkých alebo vo viacerých častiach zákazky, výsledkom bude uzavretie jednej rámcovej dohody na tieto časti zákazky. Rámcová dohoda bude uzavretá na obdobie 4 rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Uchádzač predloží v ponuke aj cenu za vykonávanie služieb pozáručného servisu, opráv a výrobcom stanovenej kalibrácie pre každú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku, vrátane všetkých súvisiacich nákladov. Poskytovanie služieb pozáručného servisu, opráv a kalibrácie bude pre každú časť zákazky predmetom samostatnej zmluvy. Zmluvy na poskytovanie pozáručného servisu budú uzavreté na obdobie 4 rokov od uplynutia 24 mesiacov odo dňa dodania prvého objednaného prístroja v danej časti zákazky.
CPV kód hlavného predmetu: 31642000-8 Elektrické detekčné prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 700 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Podmienky financovania: Platby realizované bezhotovostným prevodom. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 10.12.201223:59
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com