Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generáci (ID:25520)

Evidenčné číslo: 403 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stručný opis VZ: Vypracovanie strategického dokumentu „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie".
CPV kód hlavného predmetu: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Predpokladaná hodnota VZ: 83 333,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 12.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 10.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 4 000 eur (slovom štyri tisíc eur). Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčastou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude súčastou ponuky a ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podla sútažných podkladov alebo ak banková záruka nebude obsahovat náležitosti podla sútažných podkladov, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Ďalšie podmienky zloženia a vrátenia alebo uvolnenia zábezpeky budú uvedené v sútažných podkladoch.
Podmienky financovania: Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania budú uvedené v návrhu zmluvných podmienok.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 24.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 13.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 10.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk