Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prenájom technológií a nákup materiálu pre výskum v oblasti potravinárstva (3) (ID:25673)

Evidenčné číslo: 906 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Prevádzka McCarter a.s. Budovateľská 1247/7 Dunajská Streda
Stručný opis VZ: prenájom zariadenia na aplikáciu sterilných plynov, dodávka ovocných a zeleninových šťiav, ovocia a zeleniny, dodávka vybavenia laboratória, dodávka sterilných plynov
CPV kód hlavného predmetu: 42222000-8 Časti zariadení na spracovanie nápojov
Predpokladaná hodnota VZ: 1 669 427,5200 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 01.03.201314:00
Dátum uverejnenia: 19.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 30 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávatľ vyžaduje zloženie zábezpeky v súlade s §36 Zákona 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 40 000 EUR. Výška zábezpeky pre časť 1 je 25900 EUR. Výška zábezpeky pre časť 2 je 10400 EUR. Výška zábezpeky pre časť 3 je 2300 EUR. Výška zábezpeky pre časť 4 je 1400 EUR Bližie podmienky zloženia zábezpeky sú v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Dodávky na základe rámcových zmlúv budú uhrádzané priebežne spätne. Presné podmienky financovania a spôsoby platieb sú určené v nárvhu zmlúv. Zmluvy sa uzatvárajú na dobu 30 mesiacov avšak predpokladá sa aj výrazne kratšie plnenie v závislosti od priebehu a úspešnosti výskumu. V prípade rámcových kúpnych zmlúv určí obstarávateľ aktuálne dodacie množstvá a sortimenty v individuálnych objednávkach priebežne. Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek od zmlúv odstúpiť, prípadne obstarané zmluvy nerealizovať alebo realizovať len čiastočne.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.02.2013
Dátum otvárania ponúk: 04.03.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 19.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk