Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Prenájom prístroja na stanovenie reologických vlastností polymérov a elastomérnych zmesí. (ID:24905)

Evidenčné číslo: 14751 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Sídlo verejného obstarávateľa.
Stručný opis VZ: Prenájom 1 ks prístroja na stanovenie reologických vlastností polymérov a elastomérnych zmesí na obdobie 24 mesiacov.
CPV kód hlavného predmetu: 38300000-8 Meracie prístroje
Predpokladaná hodnota VZ: 115 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 07.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 07.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: zábezpeka sa nevyžaduje
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Veda a výskum, spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja , prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, názov projektu: „Výskum aplikačného potenciálu obnoviteľných a recyklovaných materiálov a informačných technológií v gumárenskom priemysle.“, kód projektu: 26220220173.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.12.201216:00
Dátum otvárania ponúk: 07.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 07.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk