Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Premiestnenie technológie výroby VBK-projektová dokumentácia (ID:25301)

Evidenčné číslo: 15584 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.,Pracovisko Jaslovské Bohunice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičný projekt „ I00TSVD20005 Premiestnenie technológie výroby VBK – projektová dokumentácia“ , ktorého cieľom je premiestnenie technológie výroby VBK z prevádzky JAVYS, a.s. pracovisko Trnava do JAVYS, a.s. pracovisko Jaslovské Bohunice spolu s rekonštrukciou výrobne VBK. Projektová dokumentácia bude pozostávať z projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 71323000-8 Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu
Predpokladaná hodnota VZ: 69 617,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 23.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 22.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 23.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com