Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pozáručný autorizovaný systémový servis a technická podpora pre zariadenia IKT FS SR v dátovom centre Banská Bystrica (ID:24812)

Evidenčné číslo: 14539 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Kompetenčné centrum finančných operácií, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je priebežné uskutočňovanie autorizovaných servisných služieb v požadovaných technických parametroch, špecifikáciách, počtoch a termínoch. Ide o autorizovaný pozáručný systémový servis a technickú podporu pre servery, diskové polia, zálohovacie zariadenia, súvisiacu komunikačnú a inú výpočtovú techniku nevyhnutnú k zabezpečovaniu vývoja a prevádzky informačných systémov Finančnej správy SR.
CPV kód hlavného predmetu: 50312600-1 Údržba a opravy zariadení informačných technológií
Predpokladaná hodnota VZ: 2 600 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 10.01.201311:00
Dátum uverejnenia: 03.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po poskytnutí služieb formou: - Paušálneho servisu - na základe pravidelných mesačných paušálnych platieb, - Servisu na objednávku – na základe objednávky, ktoré budú vystavované na základe potrieb verejného obstarávateľa . Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 12.12.2012
Dátum otvárania ponúk: 11.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk