Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Potraviny (ID:24027)

Evidenčné číslo: 13129 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzitná nemocnica Martin, Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
Stručný opis VZ: Predmetom dodávky je dodávkka potravín časti 1-10: Časť 1 - Ovocie a zelenina. Časť 2 - Zemiaky. Časť 3 - Mlieko a mliečne výrobky. Časť 4 - Sterilizovaná zelenina a ovocie. Časť 5 - Mrazená hydina a ryby. Časť 6 -Mäso a mäsové výrobky. Časť 7 - Ostatné potraviny. Časť 8 - Pekárenské výrobky. Časť 9 - Mrazená zelenina a ovocie. Časť 10 - Vajcia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 800 418,8200 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške : pre časť 1/ 3 700,- € slovom tritisícsedemsto eur, pre časť 2/ 2 000,- € slovom dvetisíc eur, pre časť 3/ 6 700,- € slovom šesťtiscísedemsto eur, pre časť 4/ 1 700,- € slovom jedentisícsedemsto eur, pre časť 5/ 4 350,- € slovom štyritisíctristopäťdesiat eur, pre časť 6/ 7 000,- € slovom sedemtisíc eur , pre časť 7/ 8 500,- € slovom osemtisícpäťsto eur, pre časť 8/ 3 700,- € slovom tritisícsedemsto eur, pre časť 9/ 1 220,- € slovom jedentisícdvestodvadsať eur, pre časť 10/ 1 020,- € slovom jedentisícdvadsať eur. Podrobné vymedzenie spôsobu, zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky je uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov UNM. Blžšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk