Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poštové služby (ID:24581)

Evidenčné číslo: 14081 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Územie SR,ČR, ojedinele územie EÚ alebo sveta
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie univerzálnych poštových služieb ako služieb poskytovaných na účely dodania poštovej zásielky, a to najmä vybranie a distribúcia poštovej zásielky v súlade s o zákonom c. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona). Predmetom zákazky je poskytovanie univerzálnej služby na základe poštovej licencie získanej v súlade so zákonom, pri dodržovaní čo najväčšej verejnej prístupnosti, verejnej siete, poštového tajomstva a ochrane informácií a osobných údajov. Požadované univerzálne služby sú definované v súlade s § 3 odseku 2 zákona a slúžia na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb poštových služieb verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Výsledkom bude zmluva na poskytnutie služby po dobu 12 mesiacov od 1.1.2013 s možnosťou predĺženia do vyčerpania sumy 39 900 € bez DPH, čo nastane skôr. Presná špecifikácia poštových služieb a podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 64100000-7 Poštové a doručovateľské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 21 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 21.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 29.11.201214:00
Dátum otvárania ponúk: 11.12.2012 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com