Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok (ID:24180)

Evidenčné číslo: 13350 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Inovecká 7, 911 01 Trenčín, Ubytovňa Trenčín, Inovecká 7, 911 01 Trenčín. Ubytovňa Bratislava, Kukučínova 38. 831 06 Bratislava, Ubytovňa Bratislava, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, Ubytovňa Martin, Hrdinov SNP 3, 036 01 Martin, Ubytovňa Žilina, Závodská cesta 9, 010 01 Žilina, OSDaBF Liptovksý Mikuláš, Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš
Stručný opis VZ: Predmetom nadlimitnej zákazky na poskytovanie služby je poskytovanie stravovania formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,00 EUR pre max. 75 zamestnancov verejného obstarávateľa na celom území Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ môže zmeniť nominálnu hodnotu dodávaných stravovacích poukážok písomným oznámením doručeným dodávateľovi minimálne 15 dní pred požadovanou zmenou nominálnej hodnoty. Úspešný uchádzač zabezpečí distribúciu stravovacích poukážok na pracoviská verejného obstarávateľa a ich odovzdanie povereným zamestnancom.
CPV kód hlavného predmetu: 55520000-1 Služby hromadného stravovania
Predpokladaná hodnota VZ: 230 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 02.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 08.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: 10 000,0000 EUR bez DPH
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa viazaných na tento účel. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia, Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 02.01.2013 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 08.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk