Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. (ID:23991)

Evidenčné číslo: 13061 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Objekty FNsP J.A.Reimana Prešov, Hollého 14, Sládkovičova 25, 081 81 Prešov.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je vykonávať činnosti zamerané na zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a činnosti zamerané na zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Súčasťou predmetu zákazky je vzdelávanie v uvedenej oblasti dodávateľským spôsobom.
CPV kód hlavného predmetu: 71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Predpokladaná hodnota VZ: 38 400,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201214:30
Dátum uverejnenia: 30.10.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 30.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 30.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com