Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb (ID:25372)

Evidenčné číslo: 9 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, prípadne ďalšie miesta vyplývajúce z realizácie poskytnutia predmetu zákazky.
Stručný opis VZ: Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre Úrad BSK
CPV kód hlavného predmetu: 79530000-8 Prekladateľské služby
Predpokladaná hodnota VZ: 150 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 02.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a bezhotovostným platobným stykom bez poskytnutia preddavku.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.01.201309:00
Dátum otvárania ponúk: 28.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com