Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pomocou špeciálneho zberového vozidla zaviesť systém efektívneho separovaného zberu v obci Zubrohlava (ID:25586)

Evidenčné číslo: 624 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Obec Zubrohlava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt s názvom Pomocou špeciálneho zberového vozidla zaviesť systém efektívneho separovaného zberu v obci Zubrohlava. Technológia pozostáva zo špeciálneho vozidla z pohonom 4x4 a z trojstranného prívesu za špeciálne vozidlo, ktoré bude slúžiť na zvoz separovaného odpadu.Technika musí byť nepoužívaná.
CPV kód hlavného predmetu: 34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
Predpokladaná hodnota VZ: 116 823,2000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 26.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 16.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 6 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ nepožaduje na predmet obstarávania zábezpeku.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU (ďalej len „poskytovateľ) – Oblasť : Rozvoj odpadového hospodárstva, Činnosť : Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení, a z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa podmienok zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s poskytovateľom pomoci, požaduje sa minimálne 30 dní od vystavenia faktúry.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 28.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 27.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 16.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk