Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pomôcky pre praktickú výučbu zubného lekárstva (ID:25136)

Evidenčné číslo: 15226 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, pracovisko Kollárova 2, 036 01 Martin
Stručný opis VZ: Pomôcky pre praktickú výučbu zubného lekárstva pre nový študijný odbor zubného lekárstva.
CPV kód hlavného predmetu: 33192400-6 Zubolekárske ambulancie
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 560 000,0000 Do: 590 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nepožaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie operačného programu Vzdelávanie, z projektu ITMS:26110230066 „Zubné lekárstvo - nový študijný program na JLF UK v Martine“ a z prostriedkov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a z prostriedkov Univerzity Komenského v Bratislave. Financovanie bude viazané na pridelenie finančných prostriedkov v roku 2013. Verejný obstarávateľ vykoná platbu na základe vystavených faktúr od dodávateľa podľa skutočne dodaných tovarov, v súlade s uzatvorenou zmluvou na dodanie tovarov. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. Lehota splatnosti faktúr je 120 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.01.201315:00
Dátum otvárania ponúk: 15.02.2013 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk