Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (ID:41719)

Evidenčné číslo: 23359 - MSS
Druh zakázky: Služby
Miesto plnenia: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava a všetky krajiny sveta s výnimkou Nemecka, USA a Kanady.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu z prevádzkovania nákladnej dopravy na dráhe podľa § 11 ods. 4 zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, poistná zmluva bude uzatvorená na dobu 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 66516400-4 Všeobecné poistenie zodpovednosti
Predpokladaná hodnota VZ: 1 580 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená
Lehota na predkladanie ponuk: 18.11.201411:00
Dátum uverejnenia: 03.10.2014
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúry 60 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.11.2014.11:00
Dátum otvárania ponúk: 18.11.2014. 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 03.10.2014
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk