Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku. (ID:24543)

Evidenčné číslo: 14026 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Rektorát: Námestie A. Hlinku 60, 034 01, Ružomberok; Knižnica KU: Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; Ubytovacie a stravovacie zariadenia: Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Plavisko 39, 034 01 Ružomberok; Pedagogická fakulta: Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; Dolný Kubín Nemocničná 2, 026 01 Dolný Kubín; Námestie J.P. II č. 15, 058 01 Poprad; Bottova 15, 054 01 Levoča; Filozofická fakulta: Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; Fakulta Zdravotníctva: Námestie A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok; Teologický inštitút ,TF Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie; Teologická fakulta: Hlavná 89, 041 21 Košice;
Stručný opis VZ: Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku na obdobie 24 mesiacov s ohľadom na podmienku rôznych výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet zákazky je rozdelený na časti: A. Poistenie budov - (nehnuteľnosti vo vlastníctve a v prenájme); B. Poistenie hnuteľného majetku – (výpočtová technika, zariadenia obstarané z NFP zo ŠF EÚ, zariadenie kancelárií, učební, ostatný hnuteľný majetok); C. Poistenie motorových vozidiel (Povinné zmluvné poistenie, Havarijne poistenie); D. Poistenie zodpovednosti za škodu (Výkon praktickej výučby študentov v zdravotníckych zariadeniach);
CPV kód hlavného predmetu: 66515200-5 Poistenie majetku
Predpokladaná hodnota VZ: 37 500,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 10.12.201212:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 29.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 10.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com