Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poistenie majetku Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s (ID:24094)

Evidenčné číslo: 13203 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 831 02 Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je poistenie majetku poistníka- Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., pre prípad poškodenia alebo zničenia
CPV kód hlavného predmetu: 66515200-5 Poistenie majetku
Predpokladaná hodnota VZ: 2 800 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.01.2013
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 31.12.2016
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (NJF) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 17.12.201209:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com