Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Poistenie majetku (ID:24116)

Evidenčné číslo: 13244 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: časti I. – III. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika. časť IV. – štát dočasného vyslania zamestnanca a rodinných príslušníkov ktorí ho nasledujú, resp. miesto služobných ciest týchto zamestnancov mimo miesta vyslania.
Stručný opis VZ: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR (budovy a stavby, stroje, prístroje, zariadenia, dlhodobý hmotný majetok, umelecké diela), povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidiel v rozsahu špecifikovanom v obchodných a zmluvných podmienkach. Komerčné zdravotné poistenie v zmysle § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
CPV kód hlavného predmetu: 66510000-8 Poisťovacie služby
Predpokladaná hodnota VZ: 39 999,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 21.11.201214:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.11.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 21.11.2012 15:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com