Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Podpora separácie a zhodnocovania BRO v obci Králiky (ID:25753)

Evidenčné číslo: 1113 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Obec Králiky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup a dodávka technického a technologického vybavenia v nasledovnom zložení: Stavebnicový kompostér 1300 l - 1 ks, Domáce biokompostéry - 200 ks, Štiepkovač - 1 ks, Čelný nakladač s príslušenstvom - 1 ks, Jednoosý náves - 1 ks. Podrobná špecifikácia tovarov bude súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 39234000-1 Škatule na kompost
Predpokladaná hodnota VZ: 54 771,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 19.02.201310:00
Dátum uverejnenia: 24.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 3 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 2 700 EUR (slovom: dvetisícsedemsto EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zák. č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO). Podrobné podmienky zloženia zábezpeky budú súčasťou súťažných podkladov.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov Environmentálneho fondu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 31.01.2013
Dátum otvárania ponúk: 19.02.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 24.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk