Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Podnikateľský inkubátorový dom - prestavba budovy jestvujúcej starej školy (ID:25305)

Evidenčné číslo: 15588 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce
Miesto plnenia: Štvrtok na Ostrove
Stručný opis VZ: Kompletná rekonštrukcia starej budovy materskej školy, ktorej súčasťou je aj zateplenie a zabudovanie vyťahu. Podrobnejší opis je súčasťou súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách
Predpokladaná hodnota VZ: 620 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 21.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 21.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 10 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 30 000 EUR (slovom: Jednostodvadsaťtisíc EUR)
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z projektu Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity. Lehota splatnosti faktúr bude120 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní neposkytuje preddavky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.01.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 21.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 21.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com