Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pneumatiky (ID:25039)

Evidenčné číslo: 15025 - WYT
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Správa ciest KSK, Správa a údržba Michalovce Lastomírska 6, 071 01 Michalovce,Správa ciest KSK, Správa a údržba Moldava nad Bodvou Hviezdoslavova 39, 045 01 Moldava nad Bodvou, Správa ciest KSK, Správa a údržba Rožňava , Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Správa ciest KSK, Správa a údržba SpišskáNová Ves, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves, Správa ciest KSK, Správa a údržba Trebišov, Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Správa ciest KSK, riaditeľstvo, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodanie nových pneumatík, duší a ochranných vložiek pre motorové vozidlá , traktory a mechanizmy, vrátane dopravy tovaru na miesta dodania v kvalite vyhovujúcej STN, EN , prepisom EHK a právnym predpisom platným v SR.
CPV kód hlavného predmetu: 34351100-3 Pneumatiky pre motorové vozidlá
Predpokladaná hodnota VZ: 38 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 15.01.201315:00
Dátum uverejnenia: 13.12.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 21.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 16.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 13.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com