Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pestovateľská činnosť pre prirodzené lesy v pohorí Štiavnických vrchov a v Krupinskej planine (ID:25623)

Evidenčné číslo: 718 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: OZ Levice - LS Antol, LS Ladzany, LS Plášťovce a LS Pukanec
Stručný opis VZ: Štrbinová sadba s prípravou pôdy, Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním, Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia, Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním, Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom, Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu, Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami, Oplocovanie lesných porastov, Likvidácia starých oplotení, Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky – príprava plochy na obnovu lesa, Plecie ruby a prestrihávky.
CPV kód hlavného predmetu: 77200000-2 Lesnícke služby
Predpokladaná hodnota VZ: 298 224,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie: 01.04.2013
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 08.03.201309:00
Dátum uverejnenia: 17.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie: 30.11.2014
Požadované zábezpeky a záruky: nevyžaduje sa
Podmienky financovania: 1. z nenávratného finančného príspevku - Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013. S kódom HUSK/1101/2.2.1/0354, spolu vo výške 95 % obstarávacej ceny a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.2. Na plnenie predmetu zmluvy sa neposkytne preddavok. 3. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 90 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Podmienky financovania a platobné podmienky sú uvedené v Návrh Zmluvy o dodaní služieb - Príloha č. 1 súťažných podkladov.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 04.02.201312:00
Dátum otvárania ponúk: 08.03.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 17.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk