Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Pečivo a rôzne potravinárske výrobky pre LIKAVU – DSS a ZpS (ID:25126)

Evidenčné číslo: 15216 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Miestom plnenia je Slovenská republika, v mieste sídla subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa: - LIKAVA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Likavka 9, 034 95 Likavka
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa resp. dodávateľov pečiva a rôznych potravinárskych výrobkov pre LIKAVU – DSS a ZpS v Likavke. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.
CPV kód hlavného predmetu: 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
Predpokladaná hodnota VZ: 62 070,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 28.01.201309:00
Dátum uverejnenia: 18.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka nie je požadovaná
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu zariadenia, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Platby sa uskutočnia formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 14.01.201314:00
Dátum otvárania ponúk: 28.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk