Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Ovocie a zelenina. (ID:24492)

Evidenčné číslo: 13931 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Hlavné miesto dodania tovarov: "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Družstevnícka 22, 934 80 Levice a "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice, Domadice 58, 935 87 Santovka
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je nákup a dovoz ovocia a zeleniny pre potreby prevádzky zariadenia "JESEŇ ŽIVOTA" Zariadenie sociálnych služieb Levice, Družstevnícka 22, 93480 Levice a "JESEŇ ŽIVOTA" Zariadenie sociálnych služieb Levice, Domadice 58 935 87 Santovka podľa zoznamu v bode II.2.1
CPV kód hlavného predmetu: 03212100-1 Zemiaky
Predpokladaná hodnota VZ: 42 921,2200 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 17.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nevyžaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu NSK. Zálohy ani preddavky sa neposkytujú, splatnosť faktúry je 30 dní.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 05.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 17.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com