Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Overenie bezpečnosti informačného systému banky v roku 2012 (ID:24382)

Evidenčné číslo: 13710 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Bratislava
Stručný opis VZ: Predmetom verejného obstarávania bezpečnosti informačných systémov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava je overenie bezpečnosti informačných systémov v zmysle § 40 ods. 8 a 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách podľa Metodického usmernenia Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska č. 7/2004. Predmetom overenia je stav bezpečnosti informačných systémov banky, ktorými sú spracúvané a uschovávané bankové údaje, a to z pohľadu zabezpečenia ochrany elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo pred stratou, ktoré vyplýva z legislatívnych požiadaviek zákona o bankách v rozsahu nezávislého, nestranného a odborného posúdenia vlastností informačných systémov banky odborne spôsobilou osobou (CISA) z hľadiska zaistenia celkovej bezpečnosti informačných systémov, najmä ich efektívnosti, kvality a úrovne riadenia bezpečnostných rizík, dôvernosti, integrity, autenticity a dostupnosti informácií a spracúvaných údajov. Predmetom zadávanej zákazky je vykonať overovacie postupy na: a) identifikáciu existujúcich bezpečnostných opatrení v rámci počítačového prostredia na znižovanie výskytu potenciálnych chýb pre zneužitie (dôverných) bankových informácií, poškodenie bankových informácií, strata aktív (vrátane bankových informácií) a zničenie kritických dát/procesov, b) previerku implementovaných bezpečnostných opatrení so štandardmi na vykonávanie auditu informačných systémov a smernicami, ktoré vydala Asociácia auditu a kontroly informačných systémov (ISACA),
CPV kód hlavného predmetu: 79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo
Predpokladaná hodnota VZ: Do: 39 999,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 03.12.201215:00
Dátum uverejnenia: 14.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 1 mesiaci (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 04.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com