Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Osobné ochranné pracovné pomôcky (ID:24500)

Evidenčné číslo: 13939 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: 1./ BBRSC, a.s., závod Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 2./ BBRSC, a.s., závod Lučenec, Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec 3./ BBRSC, a.s., závod Rimavská Sobota, Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota 4./ BBRSC, a.s., závod Veľký Krtíš, Škultétyho 108, 990 01 Veľký Krtíš 5./ BBRSC, a.s., závod Zvolen, Lieskovská cesta 2737/494, 960 01 Zvolen 6./ BBRSC, a.s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je priebežné dodávanie osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP“) podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev uvedených v prílohe súťažných podkladov (ďalej len „SP“), s naložením na dopravné prostriedky a s vyložením z dopravných prostriedkov, s dovozom na miesta určenia, na jednotlivé adresy závodov BBRSC, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v SP.
CPV kód hlavného predmetu: 18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Predpokladaná hodnota VZ: 90 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 18.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 20.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 24
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 4500,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel. Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať. Faktúra bude uhradená do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla verejného obstarávateľa. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 18.12.2012 10:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 20.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com