Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obeh (ID:25554)

Evidenčné číslo: 519 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Slovenská republika
Stručný opis VZ: Vykonávanie opráv náhradných dielov železničných dráhových vozidiel – spaľovacích motorov, dynám, alternátorov, generátorov, dopravných a obehových čerpadiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 50220000-3 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
Predpokladaná hodnota VZ: 2 700 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 27.02.201313:00
Dátum uverejnenia: 15.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie zábezpeky.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 13.02.201313:00
Dátum otvárania ponúk: 28.02.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 15.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com