Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Oprava a údržba retenčných nádrží (ID:24364)

Evidenčné číslo: 13682 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Strediská údržby diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré majú v správe retenčné nádrže. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Stručný opis VZ: Oprava a údržba retenčných nádrží (ďalej len RN) v správe Národnej diaľničnej spoločnosti spočíva v odsatí a odvozu vody, v odsatí a odvozu kalu, výmena tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien s odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
CPV kód hlavného predmetu: 90000000-7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 600 000,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201209:00
Dátum uverejnenia: 14.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 36 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 30.000,- € (slovom tridsaťtisíc EUR).
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 26.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 14.12.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 14.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com