Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šali – nákup čistiacej techniky (ID:24174)

Evidenčné číslo: 13344 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: Šaľa
Stručný opis VZ: V meste Šaľa sa bude dosahovať znižovanie znečisťovania ovzdušia aj využívaním umývacej a zametacej techniky. Predmetom zákazky je nákup dvoch multifunkčných automobilov vrátane ich montáže, umiestnenia, zaškolenia, záručného servisu, ktoré zabezpečia samostatnosť verejného obstarávateľa pri výkone údržbovej činnosti, ktoré sa budú využívať na údržbu čistoty v meste a zabezpečia čistenie 52,203 km miestnych komunikácií. Zároveň zametacie stroje budú schopné pri čistení zozbierať použitý posypový materiál, ktorý bude možné znovu použiť na posyp v zimnom období. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia, ktorý bude spĺňať minimálne úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky uvedené v súťažných podkladoch. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V takomto prípade priloží technický popis výrobku.
CPV kód hlavného predmetu: 34144400-2 Vozidlá na údržbu ciest
Predpokladaná hodnota VZ: 375 092,0000 EUR
Druh postupu: Otvorená.
Lehota na predkladanie ponuk: 02.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 08.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 4 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: nepožaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v zmysle platných predpisov a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové, zálohové platby. Lehota splatnosti faktúry 90 dní, podrobnosti v súťažných podkladoch.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 20.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 03.01.2013 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO


Dátum zverejnenia: 08.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk