Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Odstraňovanie porastov nad tranzitnými plynovodmi (ID:24465)

Evidenčné číslo: 13864 - MUS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Ochranné pásma plynovodov prepravnej siete na území Slovenskej republiky: Líniová časť Sečovce, Líniová časť Rožňava, Líniová časť Veľké Zlievce, Líniová časť Ivanka pri Nitre, Líniová časť Plavecký Peter
Stručný opis VZ: (i) Permanentné výkony – odstraňovanie drevnatých aj trávnatých porastov v ochrannom pásme všetkých línií a v areáloch objektov tranzitného plynovodu (TP) tak, aby výška porastov bola počas celej doby platnosti zmluvy na predmet zákazky permanentne udržiavaná v rozsahu: a) max. 60 cm od povrchu zeme pre drevnaté porasty a kry nad líniami TP; b) max. 80 cm od povrchu zeme pre trávnaté porasty nad líniami TP; c) max. 30 cm od povrchu zeme pre trávnaté porasty v objektoch TP; (ii) Operatívne výkony – odstraňovanie drevín, krov a trávnatých porastov v ochrannom pásme všetkých línií a v areáloch objektov TP a na súvisiacich spevnených plochách a prístupových komunikáciách podľa aktuálnych potrieb obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí podľa jednotlivých lokalít: 1. Sečovce, 2. Rožňava, 3. Veľké Zlievce, 4. Ivanka pri Nitre, 5. Plavecký Peter. Odstraňovanie porastov sa požaduje mechanickým spôsobom na úroveň terénu pri permanentných aj operatívnych výkonoch. Súčasťou predmetu zákazky je aj vykonanie všetkých legislatívnych úkonov, ktoré sú na plnenie zmluvy potrebné podľa platných legislatívnych predpisov (povolenia na vstupy na pozemky, akékoľvek súhlasy alebo povolenia orgánov verejnej správy, a pod.).
CPV kód hlavného predmetu: 77200000-2 Lesnícke služby
Predpokladaná hodnota VZ: 1 670 000,0000 EUR
Druh postupu: Užšia súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 14.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 19.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: ÁNO
Lehoty uskutočnenia: v 48 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nepožaduje
Podmienky financovania: Cena za permanentné výkony bude stanovená ako paušálna cena za 1 rok poskytovania permanentných výkonov a bude uhrádzaná po častiach štvrťročne vždy po uplynutí príslušného štvrťroka. Cena za operatívne výkony bude stanovená ako jednotková cena za 1 m2 plochy odstraňovaných porastov. Obstarávateľ bude objednávať tieto výkony podľa potreby. Celková cena za jednotlivé objednané a poskytnuté operatívne výkony bude stanovená podľa ich rozsahu a uhrádzaná v celosti po ich poskytnutí. Podmienky financovania a platobné podmienky budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch a v obchodných a zmluvných podmienkach plnenia predmetu zákazky.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Dátum otvárania ponúk: 08.02.2013 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 19.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk