Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Odberový systém krvi (ID:24840)

Evidenčné číslo: 14600 - MST
Druh zakázky: Tovary.
Miesto plnenia: - Riaditeľstvo NTS SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava, - NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava, - NTS SR pracovisko Bratislava, Limbová 3, 833 14 Bratislava, - NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava, - NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, - NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, - NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina, - NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, - NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov, - NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, - NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad, - NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky, - NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin.
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je dodávka odberového systému krvi obsahujúceho položky uvedené v Prílohe č. 2b súťažných podkladov, vrátane dopravy pre pracoviská verejného obstarávateľa. Odberového systém musí zahŕňať požadované skúmavky pre odber venóznej a arteriálnej krvi; musí spĺňať normy stanovené EU-EN ISO/DIS 6710 a EN ISO/TC 76 (farebné odlíšenie podľa typu laboratórneho vyšetrenia a presné značenie chemických aktív – antikoagulans.); musí obsahovať kompletný požadovaný sortiment odberových skúmaviek v plastovom prevedení pre všetky typy rutinných aj špecializovaných vyšetrení; skúmavky musia byť nárazuvzdorné a nerozbitné pri centrifugácii; skúmavky musia mať univerzálne rozmery podľa doporučení platných v EÚ a byť kompatibilné s analyzátormi, centrifúgami a ďalšími používanými laboratórnymi zariadeniami a nesmú spôsobovať ich mechanické poškodzovanie; vonkajšie rozmery skúmaviek nesmú presahovať rozmery 16x100 mm (z dôvodu podávačov analyzátorov); membrána uzáverov skúmaviek musí byť ľahko perforovateľná aspiračnou ihlou laboratórnych analyzátorov (najmä hematologických); membrána uzáverov na skúmavkách musí byť umiestnená v takej hĺbke, aby nemohla nastať kontaminácia odberového personálu, pokiaľ po perforácii odberovou ihlou na nej zostanú stopy potenciálne infekčného materiálu; skúmavky musia mať vhodný t.j. zaoblený (nekónický) tvar dna integrálne spojený s kontajnerom; všetky komponenty odberového systému, ktoré prichádzajú do kontaktu s krvou (odberové ihly a skúmavky) musia byť dodávané sterilne v jednorázovom prevedení; musí byť bezpečný a uzavretý bez možnosti úniku krvi s vylúčením aerosolového efektu pri otváraní skúmaviek, ktorý vzniká pri sťahovaní konvenčných záverov nevybavených šrubovacím závitom; povrch odberových ihiel musí byť dokonale inertný tak, aby nedochádzalo k aktivácii koagulačného systému a nameraniu chybných výsledkov laboratórnych vyšetrení; pri odbere nesmie dôjsť ku skresleniu hemokoagulačných parametrov, funkcii (agregácií) a biochémii trombocytov – podmienkou je zaistenie plynulosti odberu bez možnosti jeho prerušovania; musí byť vylúčená možnosť hemolýzy i pri vyššej okolitej teplote a nesmie dochádzať k ovplyvneniu laboratórnych výsledkov vplyvom deštrukcie krvných elementov; po odbere nesmie zostať hematóm spôsobený kolapsom cievy; exspirácia súčastí odberového systému musí byť minimálne 9 mesiacov; skúmavky musia umožňovať primárnu vizuálnu kontrolu objemov odobratého biologického vzorku (objemová ryska alebo objemová stupnica) odberovým a laboratórnym personálom tak, aby bol vždy zaistený správny pomer k chemickým aditívam (antikoagulans); skúmavky musia byť z dôvodu vylúčenia možnosti kontaminácie infekčným materiálom pri transporte alebo centrifugácii bezpodmienečne vybavené závitom, použitý odberový materiál musí byť jednoducho a hygienicky nezávadne likvidovateľný, bez separácie a bez vzniku toxických splodín pri spaľovaní..
CPV kód hlavného predmetu: 33192500-7 Skúmavky
Predpokladaná hodnota VZ: 168 698,5700 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 28.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 04.12.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 3 000,- eur. Pokyny pre zloženie zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy v súťažných podkladov.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 18.12.201215:00
Dátum otvárania ponúk: 28.12.2012 13:30
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 04.12.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk