Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ID:24314)

Evidenčné číslo: 13597 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Mesto Pezinok
Stručný opis VZ: Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vytriedeného z tuhého komunálneho odpadu z domácností a to biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad kat. č. 20 01 08 a biologicky rozložiteľný odpad kat. čísla 20 02 01. Váženie odpadu zahrnúť do ceny. Verejný obstarávateľ trvá na podmienke zhodnocovania odpadov činnosťou R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
CPV kód hlavného predmetu: 90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Predpokladaná hodnota VZ: 30 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 11.12.201211:00
Dátum uverejnenia: 12.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 22.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 12.12.2012 14:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 12.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com