Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Odber, odvoz a likvidácia odpadu (ID:24072)

Evidenčné číslo: 13182 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Technická univerzita v Košiciach a jej organizačné zložky – fakulty a ďalšie pracoviská v Košiciach a v Prešove upresnené v súťažných podkladoch.
Stručný opis VZ: Odber, odvoz a likvidácia odpadu, ktorý je uskladnený/uložený vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa a nebezpečný odpad zatriedený podľa katalógu odpadov a špecifikovaný v súťažných podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 90000000-7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
Predpokladaná hodnota VZ: 39 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 21.11.201210:00
Dátum uverejnenia: 02.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 08.11.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 21.11.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 02.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com