Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava - ŠH SR/ČR križovatka Malacky (ID:23850)

Evidenčné číslo: 12806 - MSP
Druh zakázky: Stavebné práce.
Miesto plnenia: Diaľnica D2 križovatka Malacky
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky sú stavebné práce nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti premávky na D2, tj. ochrana novovybudovaných betónových konštrukcií pre osadenie oceľových častí portálov pre umiestnenie dopravných značiek.
CPV kód hlavného predmetu: 45233310-5 Práce spodnej stavby diaľnic
Predpokladaná hodnota VZ: 260 000,0000 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: Začatie 02.04.2013
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.201209:00
Dátum uverejnenia: 26.10.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: Ukončenie 30.06.2013
Požadované zábezpeky a záruky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 13.000,- €. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, v bode 15.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 09.11.201212:00
Dátum otvárania ponúk: 29.11.2012 10:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 26.10.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com