Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Záujmového regionálneho združenia podtríbečských obcí – Záhrada Európy. (ID:24572)

Evidenčné číslo: 14072 - WYS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Sídla obcí patriacich do Záujmového regionálneho združenia podtríbečských obcí – Záhrada Európy, resp. sídla organizácií v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Stručný opis VZ: Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu žiakov pre obce patriace do Záujmového regionálneho združenia podtríbečských obcí – Záhrada Európy, resp. pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
CPV kód hlavného predmetu: 66510000-8 Poisťovacie služby
Predpokladaná hodnota VZ: Od: 36 348,0300 Do: 39 999,9900 EUR
Lehota na predkladanie ponuk: 12.12.201213:00
Dátum uverejnenia: 21.11.2012
Lehoty uskutočnenia: v 24 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 30.11.201213:00
Dátum otvárania ponúk: 12.12.2012 13:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 21.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovac�m robot�m. Odpov�zte pros�m na n�sleduj�c� ot�zku: Jak� je letos rok?
Rýchly kontakt

Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o.
Ružinovská 3
821 02 Bratislava

pondelok - piatok:
8:00 - 16:00

T +421 32 746 26 40
podpora.sk@dnb.com