Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia (ID:24095)

Evidenčné číslo: 13204 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Najmä: Hlavné námestie, Primaciálne námestie, Hviezdoslavove námestie, námestie M.R. Štefánika, ale aj iné lokality v okresoch Bratislava I – V
Stručný opis VZ: Predmetom zákazky je zabezpečiť ozvučenie priestorov interiérov alebo exteriérov, v ktorých bude verejný obstarávateľ realizovať kultúrno-spoločenské podujatia v doleuvedenom rozsahu: Zvukárske služby zahrňujú:Zabezpečenie a prípravu ozvučovacej techniky, inštalovanie, nastavenie jej parametrov;Obsluhu zvukovej techniky pri všetkých podujatiach realizovaných poskytovateľom služby;Demontáž a odvoz ozvučovacej techniky. Podujatia na ktorých bude poskytovateľ poskytovať služby sú rozdelené do 4 kategórií podľa rozsahu požiadaviek na ozvučenie. Podrobne rozvedené v súťažnýcfh podkladoch.
CPV kód hlavného predmetu: 92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby
Predpokladaná hodnota VZ: 80 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 04.12.201210:00
Dátum uverejnenia: 05.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: 12
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožaduje sa.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v € v lehote splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia faktúry verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 19.11.2012
Dátum otvárania ponúk: 05.12.2012 09:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 05.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk