Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy (ID:24706)

Evidenčné číslo: 14310 - MSS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: k. ú . Lúč na Ostrove
Stručný opis VZ: Uchádzač predloží ponuku na komplexnú službu, ktorej obsahom bude: - prenájom svietidiel; pričom projektová príprava, inštalácia a nákup svietidiel sú nákladom dodávateľa, nie obce (t.j. obec neinvestuje žiadne finančné prostriedky); - manažment projektu obnovy a následná prevádzka svietidiel (t.j. zabezpečenie údržby a súvisiace náklady počas trvania zmluvy sú v pôsobnosti dodávateľa); - platba za elektrickú energiu; - demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel. Po uplynutí zmluvného vzťahu môže verejný obstarávateľ požiadať o odkúpenie svetiel.
CPV kód hlavného predmetu: 51110000-6 Inštalácia elektrických zariadení
Predpokladaná hodnota VZ: 100 000,0000 EUR
Druh postupu: Verejná súťaž.
Lehota na predkladanie ponuk: 11.01.201310:00
Dátum uverejnenia: 27.11.2012
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 156 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Požadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka sa nepožaduje.
Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady: 03.12.201210:00
Dátum otvárania ponúk: 14.01.2013 11:00
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 27.11.2012
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk