Vyhľadávam dáta ...
Detail verejnej zákazky

Obnova telemetrických zariadení – 2. etapa (ID:25646)

Evidenčné číslo: 826 - MRS
Druh zakázky: Služby.
Miesto plnenia: Miestom poskytovania služieb sú regulačné stanice (RS) rozmiestnené vo všetkých lokálnych centrách spoločnosti SPP distribúcia, a.s. na území SR.
Stručný opis VZ: Predmetom obstarávania je obnova 100 ks telemetrických zariadení (RTU) na regulačných staniciach (RS), rozmiestnených vo všetkých lokálnych centrách spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú regulačné stanice (RS) rozmiestnené vo všetkých lokálnych centrách spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Predmetom dodávky bude 100-krát: SK Štandardný formulár 05 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia 4 / 19 obhliadka; realizačná dokumentácia, rozvádzač (krytie min. IP54); telemetrické zariadenie, vrátane naprogramovaných algoritmov a komunikačných protokolov; demontáž a zabezpečenie likvidácie jestvujúceho telemetrického zariadenia a kabeláže v rozsahu rekonštrukcie; montáž nového telemetrického zariadenia; náhrada existujúcej kabeláže v rozsahu rekonštrukcie (t.j. kompletná výmena kabeláže od snímača po RTU, vrátane výkopových prác alebo vzdušných vedení v prípade potreby); náhrada existujúcich snímačov tlaku; snímačov teploty a binárnych snímačov stavu/polohy, ktoré sú súčasťou monitorovania prevádzkového stavu RS a po výmene telemetrického zariadenia a príslušnej kabeláže už nebudú vyhovovať podmienkam platnej legislatívy na ich opätovné uvedenie do prevádzky; oživenie; uvedenie do prevádzky v súlade s platnou legislatívou, najmä Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. (technická prehliadka, úradná skúška, ...); vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a okrem vyššie uvedeného aj príslušné SW vybavenie pre parametrizáciu RTU (obslužný SW) a zodpovedajúce školenia pre používateľov SW.
CPV kód hlavného predmetu: 51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
Predpokladaná hodnota VZ: 780 000,0000 EUR
Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením
Lehota na predkladanie ponuk: 15.02.201309:00
Dátum uverejnenia: 18.01.2013
Rozdelenie VZ na časti: NIE
Lehoty uskutočnenia: v 12 mesiacoch (od zadania zákazky).
Požadované zábezpeky a záruky: Obstarávateľ bude požadovať na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 tis. €. Ďalšie podrobnosti o podmienkach a spôsobe zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podmienky financovania: Lehota splatnosti je 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Platobné podmienky budú obsiahnuté v súťažných podkladoch a obchodných a zmluvných podmienkach obstarávateľa.
Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE


Dátum zverejnenia: 18.01.2013
Dátum platnosti: 00.00.0000

Nie ste registrovaný užívateľ systému HBI Obchodných príležitostí a chcete získať plné znenie dopytu?
Kontaktujte nás na tel.: 18 185 alebo e-mailom dopyty@edb.sk


Späť pridať dopyt nové hľadanie
Chcete vedieť viac

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Rýchly kontakt

Bisnode Slovensko, s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05   Trenčín

T +421 32 746 26 40
F +421 32 743 17 77
info@bisnode.sk